O sołectwie

Błociszewo – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie śremskim, w gminie Śrem. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa poznańskiego.

Błociszewo jest położone 8 km od Śremu przy drodze powiatowej nr 3897 do Kościana, znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W centrum znajduje się skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4069 z Pucołowa do Kadzewa. Przez wieś przebiega Droga św. Jakuba – wielkopolski odcinek szlaku pielgrzymkowego do katedry w Santiago de Compostela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii.

W dokumentach pierwsza wzmianka pochodzi z 1358 i wspomina Jakusza, z rodu Ostojów. Wieś zawsze stanowiła własność szlachecką. Najpierw właścicielami byli Błociszewscy, herbu Ostoja, od XVIII wieku Kęszyccy, herbu Nałęcz. Tutaj mieszkał Daniel Kęszycki (1884-1936) – organizator powstania wielkopolskiego. W 1408 dziedzice wsi, Jan i Mikołaj Błociszewscy wybudowali pierwszy kościół, który erygował Wojciech, herbu Jastrzębiec, biskup poznański. Znajdowały się w nim dwie kaplice, w których były groby rodzinne Błociszewskich i Krzyżanowskich.

Zabytkami wsi są:

  • Kościół Świętego Michała Archanioła – wybudowany przed 1736 o drewnianej, słupowo-ramowej konstrukcji. W późnobarokowym ołtarzu głównym z poł. XVIII wieku umieszczony jest barokowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, na ścianie bocznej wisi obraz św. Michała Archanioła. W rokokowych ołtarzach bocznych znajdują się: w prawym obraz św. Rodziny, a w lewym krucyfiks. Neorenesansowe witraże pochodzą z 1906. Do wyposażenia należą również: późnobarokowa chrzcielnica z XVIII wieku z rzeźbą św. Jana Chrzciciela, neorenesansowa ambona z 1906, ludowy krzyż procesyjny z XVIII wieku, organy z 1971. Zabytek jest chroniony prawem.
  • Kaplica grobowa Kęszyckich – klasycystyczna z końca XIX wieku, obok kościoła.
  • Kostnica – znajduje się na cmentarzu kościelnym z drugiej połowy XIX wieku, chroniona prawem.
  • Pałac Kęszyckich – w parku krajobrazowym z końca XVIII w., neorokokowy, z 1893 r. projektu Kazimierza Skórzewskiego, nakryty dachem mansardowym z lukarnami, bogata dekoracja architektoniczna nawiązująca do wzorów barokowych i rokokowych. Zabytek chroniony prawem.
  • Figura Matki Boskiej – przy bramie wejściowej do parku, kamienna z 1905 r. projektu rzeźbiarza z Poznania Władysława Marcinkowskiego.
  • Zabytkowe domy mieszkalne.
  • Cmentarze przy kościele i parafialny.

Świątkami przydrożnymi oprócz figury Matki Boskiej jest figura św. Jana Nepomucena z poł. XIX wieku stojąca przed kościołem, figura św. Rocha z 1867 przy drodze do Krzyżanowa, figura Najświętszego Serca Jezusa przy ul. Kasztanowej, figury Krzyża Świętego z 1834 przy wjeździe do parku oraz z 1949 na prywatnej posesji, figura Dzieciątka Jezus, grota Niepokalanego Serca Matki Boskiej przy kościele, cztery krzyże przydrożne: dwa przy drodze do Krzyżanowa, przy ul. Polnej oraz przy dukcie leśnym do Nochowa

We wsi znajduje się filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Śremie, wg danych z 31 grudnia 2008 znajduje się tutaj 7598 woluminów, z biblioteki korzysta 130 czytelników, którzy odwiedzili ją 1570 razy, wypożyczyli 2433 książek i 559 czasopism.

Na południe od Błociszewa znajduje się obszar źródliskowy Kanału Szymanowo-Grzybno.